1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 19:47

Ενημερωτικό για το Επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας (Νυχτερινά)

Σχετικά με τις υποβληθείσες μέσω του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. Αγωγές κατά του Δημοσίου που αφορούσαν τη μη καταβολή του επιδόματος Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας (Νυχτερινά) παραθέτουμε σχετικό ενημερωτικό. Το σωματείο μας βλέποντας ότι με ενέργειές του υποχρεώνεται το Δημόσιο να καταβάλει στους συναδέλφους περί το 1,5 εκατ. ευρώ δε μπορεί από το να αισθάνεται για άλλη μια φορά δικαιωμένο.


 Αθήνα, 10 Ιουλίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ)

Όπως είναι γνωστό οι πρώτες προσλήψεις Ειδικών Φρουρών στερούνταν βασικά θεσμικά - υπηρεσιακά - οικονομικά - συνταξιοδοτικά προνόμια που απολάμβαναν όχι μόνο οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία αλλά όλοι οι υπόλοιποι   εργαζόμενοι, ανεξαιρέτως.

Μεταξύ άλλων για πλέον των δύο ετών στερούμασταν του επιδόματος Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας (ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ), για τα οποία το Σωματείο μας μικρό χρονικό διάστημα μετά την ίδρυση του πέτυχε συνδικαλιστικά την εφεξής μηνιαία καταβολή τους εις έκαστο Ειδικό Φρουρό.

Για τα δύο έτη που μεσολάβησαν από της πρόσληψης τους μέχρι την επιτυχή έκβαση και μηνιαίας καταβολής τους, το ΣΕΦΕΑΑ προσέφυγε Δικαστικά διεκδικώντας τα χρήματα που δεν κατέβαλλε το δημόσιο όπως κατά την αξίωσή μας όφειλε.  

Σήμερα το ΣΕΦΕΑΑ είναι σε θέση να ενημερώσει για την έκδοση αποφάσεων για τις περισσότερες (σχεδόν όλες) από τις αγωγές που κατατέθηκαν. Οι αποφάσεις, ενημερωτικά, διακρίνονται σε :

I. Αμετάκλητες ύστερα από απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας

Οι αμετάκλητες αποφάσεις, δηλαδή οι αποφάσεις που δεν επιδέχονται ένδικο μέσο, είναι άμεσα εκτελεστές και θα είναι οι πρώτες για τις οποίες θα γίνει εκταμίευση των χρηματικών ποσών.

 ΙΙ. Αμετάκλητες (δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα)

Οι αμετάκλητες αποφάσεις, δηλαδή οι αποφάσεις που δεν επιδέχονται ένδικο μέσο, είναι άμεσα εκτελεστές και θα είναι οι πρώτες για τις οποίες θα γίνει εκταμίευση των χρηματικών ποσών.

 ΙΙΙ. Τελεσίδικες αποφάσεις

Οι τελεσίδικες αποφάσεις είναι εκείνες που έχουν εκδοθεί σε β΄βαθμό και οι οποίες επιδέχονται αναίρεσης. Το Δημόσιο, κατά πάγια τακτική του, δεν εκτελεί αποφάσεις για τις οποίες εκκρεμεί αναίρεση ή προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης.

 IV. Πρωτόδικες αποφάσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί έφεση και εκδόθηκε αναβλητική απόφαση λόγω εκκρεμότητας έκδοσης απόφασης Ολομέλειας ΣτΕ περί διετούς παραγραφής (θα προσδιοριστούν εκ νέου).

VI. Που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό

 Η διαδικασία εκταμίευσης των χρηματικών ποσών  κατά την πληροφόρηση του αντισυμβαλλόμενου Δικηγόρου, ,(τα ποσά κυμαίνονται από περίπου 600 έως 2.100 ευρώ με έντοκες αξιώσεις), μπορεί να αποτυπωθεί συνοπτικά ως εξής :

 Η αρμόδια υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εισηγείται στα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη την εκτέλεση της απόφασης. Εν συνεχεία ακολουθεί η ενταλματοποίηση των δαπανών και η καταβολή των ποσών μέσω IBAN στους δικαιούχους. Κατά μέσο όρο η σχετική διαδικασία διαρκεί περίπου έξι μήνες. Στις περιπτώσεις συνταξιούχων και μη υπηρετούντων η καταβολή του ποσού θα γίνει μέσω Δ.Ο.Υ.

 Το ΣΕΦΕΑΑ θεωρεί δέον να θυμίσει στους νεότερους και επίσης άξιους  συνεχιστές του θεσμού ότι το πολύ πρόσφατο παρελθόν μας ήταν γεμάτο αντιξοότητες τις οποίες προσπεράσαμε και προσπερνάμε χάρη των θυσιών  όλων των Συναδέλφων, παλαιότερων και νεότερων παραβλέποντας τις γραφικές πλέον συνδικαλιστικές σειρήνες που αξιώνουν παραδοσιακά  την υποβάθμιση μας.

 ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α.Ε.Α. 29-5-2002  Ιστορικά, θυμίζουμε ότι τα νυχτερινά αποτέλεσαν μια ακόμη κατάκτηση που για το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. δε κερδήθηκε "αμαχητί" αλλά χρειάσθηκε σωρεία υπομνημάτων και συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία για το αυτοδίκαιο αυτό αίτημα. Η δικαίωση ήρθε  την 29/5/2002 υπουργίας Μ.Χρυσοχοϊδη, με την έκδοση Δελτίου Τύπου (δεξιά) από το Υπουργείο Δ.Τ, υπό την "σκιά" ένστολης πορείας στο κέντρο της Αθήνας.

 Αμέσως μετά την καταβολή των νυχτερινών στους Ε.Φ και προκειμένου να μη περάσει το χρονικό όριο για αναδρομικές διεκδικήσεις, το ΣΕΦΕΑΑ με τους νομικούς συμβούλους προχώρησε στη κατάθεση μαζικών αγωγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να διεκδικηθούν τα χρήματα από το 2000 και 2001 για τη 1η και 2η σειρά αντίστοιχα.

Ακολουθεί το πρότυπο της αίτησης που κατατέθηκε στο Υπουργείο, η αρνητική απάντηση της οποίας, αποτέλεσε το έναυσμα για τις Αγωγές που κατατέθηκαν.

 Από το αρχείο  sefeaa.gr  

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΙΤΗΣΗ

 

Του Ειδικού Φρουρού ___________________ με  Α.Γ.Μ. _______ υπηρετών στ__ ________________.

 

προς

ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

-------------------

Είμαι Ειδικός Φρουρός υπηρετών στ_ ______________ από _________ εκτελώντας υπηρεσία κυλιόμενου ωραρίου, όπως ορίζεται από την Διοίκηση της ____________. Κατά συνέπεια για πέντε (5) ημέρες εκτελώ νυχτερινή υπηρεσία από ώρα 22:00 μέχρι 6:00.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2 /16661/0022 από 6/3/2000 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 272 Β) δικαιούχοι του επιδόματος επιχειρησιακής ετοιμότητας, στους οποίους καταβάλλονται οι ώρες νυχτερινής απασχόλησης, είναι όσοι εκτελούν 36 ώρες υπηρεσίας  σε αλλαγές 24ωρης ή 16ωρης ή 8ωρης ή 6ωρης βάρδιας στις αναφερόμενες ρητά στα προαναφερθέντα εδάφια υπηρεσίες, κατ' εφαρμογή του άρθρου 49 Ν. 2873/2000.

Επειδή υπάρχει πλήρης υπηρεσιακή συνάφεια  ως προς τον τόπο, τον χρόνο και το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και με τον νόμο 2622 παρ.1 άρθρο 5 κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας εξομοιώνομαι ως προς όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις άρα και σε  οικονομικής φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Επειδή από  την παρ. 1 αρθρο 5 τον 2622 λαμβάνουμε τις αποδοχές και της αποζημιώσεις αστυφύλακα που έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

Να μου χορηγήσετε  αναδρομικά από 6/3/2000 (ημερομηνία δημοσίευσης της Κ.Υ.Α.) την οφειλόμενη αποζημίωση για την νυχτερινή μου απασχόληση.

Να μου χορηγείται εφεξής το επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας ανάλογα με τις ώρες νυχτερινής απασχόλησής μου.

Πιο συγκεκριμένα ζητώ να μου καταβληθεί το ποσό των ___________ δρχ. ή το αντίστοιχο σε euro ποσό, δηλαδή _______ euro, όπως αυτό αναλύεται ως κάτωθι:

________ ημέρες   Χ ____ ώρες  = ________ ώρες

________ ώρες  Χ ____ 625 δρχ/ώρα = ____________ το ποσό συνολικά.

 

Αθήνα  _______________

                                                                              Ο αιτών

sefeaa.gr 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014 20:48

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά