Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013 01:47

Επί πληρωμή η φύλαξη ευκατάστατων ιδιωτών

Συνολικά 2.000 ευρώ μηνιαίως θα καταβάλλουν ως τέλος οι ιδιώτες που χρησιμοποιούν για την προσωπική τους φύλαξη αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ., το εισόδημα των οποίων ξεπερνά τα 100.000 ευρώ ετησίως. 

 Η σχετική απόφαση, που προβλέπει ακόμη την καταβολή 50 ευρώ ανά ημέρα για κάθε όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας που τους διατίθεται, υπεγράφη σήμερα από τον αρμόδιο υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νίκο Δένδια.


Η σχετική ανακοίνωση του υπ. Προστασίας του Πολίτη:

Υπεγράφη από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια και απεστάλη προς συνυπογραφή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με το οποίο συμπληρώνεται η υπ’ αριθμ. 8004/21/2 από 21-3-2012 προηγούμενη Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη. 

Με το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται ότι ιδιώτες στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες προστατευτικής φύλαξης (φρούρηση – συνοδεία ασφάλειας) για διάρκεια μεγαλύτερη του ενός μηνός, εφόσον έχουν ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ, θα καταβάλλουν μηνιαίως ως τέλος υπέρ του Δημοσίου το ποσό των 2.000 ευρώ για κάθε αστυνομικό που διατίθεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών. Επίσης, για κάθε διατιθέμενο όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας οι ανωτέρω ιδιώτες θα καταβάλλουν το ποσό των 50 ευρώ ανά ημέρα. 

Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά ιδιώτες για τους οποίους έχει κριθεί από την Ελληνική Αστυνομία, μετά από σύνταξη σχετικής έκθεσης εκτίμησης κινδύνου, (υπό τις προϋποθέσεις και τα χρονικά όρια των άρθρων 70 και 156 του π.δ.141/1991, όπως τροποποιήθηκαν από το π.δ. 100/2012), ότι χρήζουν προστατευτικής φύλαξης. 
Το κόστος παροχής υπηρεσιών επιβαρύνεται κατά περίπτωση με τα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού που απασχολήθηκε και τις τυχόν ζημίες που προξενήθηκαν σε μέσα και υλικά του Σώματος με υπαιτιότητα του εξυπηρετούμενου. 

Η διαπιστωτική πράξη κοστολόγησης και το αναλυτικό τιμολόγιο εκδίδονται κάθε μήνα από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλομένων διακόπτεται άμεσα η παροχή της προστατευτικής φύλαξης και των τυχόν διατιθέμενων μέσων και αντίγραφο του τιμολογίου αποστέλλεται για είσπραξη. 

Με τις διατάξεις του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης επιχειρείται η απόσβεση του κόστους διάθεσης του προσωπικού, των μέσων και των κάθε άλλης μορφής εξόδων που συνδέονται με την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. Παράλληλα ενισχύονται τα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς ποσοστό 4% επί των εισπρακτέων αποδίδονται απευθείας στα ασφαλιστικά ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013 01:54

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά