1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019 09:30

Υπόμνημα ΣΕΦΕΑΑ για την Κανονική άδεια έτους 2020 των Ειδικών Φρουρών κατάταξης 2019 Κύριο

Δελτίο Τύπου

 

Aρ.Πρωτοκ.: 63/14-11-2019                                                 Αθήνα,  14/11/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ:

κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

κ. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

κ. ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Κανονική άδεια έτους 2020 Ειδικών Φρουρών Κατάταξης 2019 (Εκπαιδευτική Σειρά 9η)

 

Α. Στο Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. περιέρχονται παράπονα των εκπαιδευομένων Ειδικών Φρουρών της τελευταίας εκπαιδευτικής σειράς ενόψει της τελικής αποφοίτησής τους και ανάληψης καθηκόντων σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. εντός της επερχόμενης εορταστικής περιόδου, για παντελή απουσία πρόβλεψης/μέριμνας χορήγησης κανονικής άδειας κατά το έτος εξόδου 2020.

Β. Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Β1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 12 [Πίνακες Αποτελεσμάτων -Έξοδος από τη Σχολή] της υπ’ αριθ. 7002/12/1-στ΄/99 Υπουργικής Απόφασης, «Εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών (Β΄ 1845), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Στους επιτυχόντες εξερχόμενους της Σχολής δεν χορηγείται μετασχολική άδεια».

Β2. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 6 και 8 του άρθρου 2 [Κανονική άδεια] του Π.Δ. 27/1987 «Άδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης» (Φ.Ε.Κ. Α 11), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

«1. Το Αστυνομικό προσωπικό δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος 30 ημέρες κανονική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές.

2. Οι εξερχόμενοι από τη Σχολή Αστυφυλάκων καθώς και οι επανακατατασσόμενοι στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν δικαιούνται κανονική άδεια, μέσα στο ημερολογιακό έτος που εξήλθαν από αυτή ή επανακατατάχθηκαν.

…………………….

6. Οι εξερχόμενοι της Σχολής Αστυνομικών και οι μετεκπαιδευόμενοι στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, πέραν του εξαμήνου, εφόσον έχουν λάβει μετασχολική άδεια, λαμβάνουν στο ίδιο ημερολογιακό έτος το τυχόν υπόλοιπο της κανονικής άδειας.

……………………………

8. Σε κάθε περίπτωση το αστυνομικό προσωπικό δεν δικαιούται άδεια, αν για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους δεν παρείχε

υπηρεσία καμία ημέρα. [όπως η παρ. 8 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 310/2001 (ΦΕΚ Α΄ 209)]»

Β3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 1734/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 161), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

«10. Για τα θέματα των Ειδικών Φρουρών που αφορούν τη στολή και τον οπλισμό που θα φέρουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το χρόνο εργασίας, το πειθαρχικό δίκαιο, τον εφοδιασμό τους με ειδικό δελτίο ταυτότητας και την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση, τις αποδοχές τους γενικά. την ασφαλιστική κάλυψη και τα συναφή δικαιώματά τους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2622/1998 (Φ.Ε.Κ. Α΄138). Για τα λοιπά θέματα. που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους αστυφύλακες.»

Β4. Σύμφωνα με τη διάταξη της περ. ζ΄ της παρ.1 του άρθρου 65 [Άδειες Δοκίμων - Ελεύθερη έξοδος] του π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 187), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του π.δ. 113/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 178) και ισχύει:

«1. Στους δοκίμους χορηγούνται οι εξής άδειες:

ζ. Άδεια είκοσι (20) ημερών μετά το πέρας των πτυχιακών εξετάσεων. Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται και μετά την ονομασία των δοκίμων ως αστυφυλάκων.

Γ. Από τις ως άνω παρατιθέμενες διατάξεις προκύπτει ότι οι εκπαιδευόμενοι τώρα Ειδικοί Φρουροί που θα τοποθετηθούν αρχές Ιανουαρίου του έτους 2020 σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., δεν δικαιούνται κανονικής άδειας κατά το έτος τοποθέτησης. Η παραδοξότητα αυτή, να παρέχει κανείς εργασία σχεδόν ολόκληρο το έτος και από ατυχή/στρεβλή πρόβλεψη της διάταξης, να μη δικαιούται κανονικής αδείας, τυγχάνει της κριτικής ως υπερβολικά σκληρής και άδικης.

Δ. Κατόπιν των ανωτέρω κ. Υπουργέ, ενόψει της αποφοίτησης και της τελικής τοποθέτησης των Ειδικών Φρουρών της 9ης εκπαιδευτικής σειράς από τις Σχολές, σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, προς το σκοπό εκδήλωσης νομοθετικής πρωτοβουλίας, με τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 27/1987, ώστε οι εκπαιδευόμενοι Ειδικοί Φρουροί να απολαύσουν το αγαθό της κανονικής άδειας έτους 2020.

Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να επισημάνουμε τη διαφορετική και άνιση μεταχείριση προς όφελος των εκπαιδευομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων συναδέλφων μας, με την πρόβλεψη μέσω του Οικείου Οργανισμού, 20ήμερης μετασχολικής άδειας, με την επιπρόσθετη πρόβλεψη δυνατότητας συμψηφισμού με την ετήσια κανονική άδεια, εάν η φοίτηση διαρκεί πέραν του 6μήνου.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-O-                                             -O-   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019 09:38

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά