1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019 09:42

Υπόμνημα ΣΕΦΕΑΑ για την Πρακτική Εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών κατάταξης 2019 Κύριο

Δελτίο Τύπου

 

Aρ.Πρωτοκ.: 64/14-11-2019                                                 Αθήνα,  14/11/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ:

κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

κ. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

κ. ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 ΘΕΜΑ: Πρακτική Εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών Κατάταξης 2019 (Εκπαιδευτική Σειρά 9η)

 

Α. Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη της εκπαίδευσης των Ειδικών Φρουρών της τελευταίας εκπαιδευτικής σειράς των οποίων η έξοδος από τις Σχολές, ειδικά για την πρακτική τους εκπαίδευση, επίκειται τις αμέσως προσεχείς ημέρες και το πολύ μέχρι τέλος τρέχοντος μηνός, ενόψει μάλιστα και της τελικής αποφοίτησής τους και ανάληψης καθηκόντων σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. εντός της επερχόμενης εορταστικής περιόδου.

 Β. Ειδικότερα, κρίνεται αναγκαίο να επισημανθούν τα ακόλουθα:

Β1. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7002/12/1-στ΄/99 από Υπουργική Απόφαση, «Εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών (Β’ 1845), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

 

Άρθρο 1.

Εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση ανατίθεται στη Σχολή Αστυφυλάκων και πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Σχολών ή σε άλλους κατάλληλους χώρους.

 

Άρθρο 4.

Διάρκεια εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση των Ειδικών Φρουρών διαρκεί τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εκπαιδευομένων είναι μεγάλος, μπορεί με την ίδια διαταγή οι εν λόγω εκπαιδευόμενοι να κατανεμηθούν και να εκπαιδευτούν σε περισσότερες της μίας εκπαιδευτικές περιόδους της αυτής εκπαιδευτικής σειράς [όπως το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 7002/12/1-κζ΄/2019 απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3010 Β/25-7-2019).]

Άρθρο 6.

Τομείς εκπαίδευσης.

1. Η εκπαίδευση των Ειδικών Φρουρών καλύπτει τους εξής τομείς:

α. Της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

β. Της φυσικής αγωγής, αυτοάμυνας - αυτοπροστασίας, καθώς και του χειρισμού των όπλων και της χρήσης αυτών κατά την εκτέλεση της αποστολής τους.

2. Η εκπαίδευση είναι θεωρητική και πρακτική. Η θεωρητική περιλαμβάνει τη διδασκαλία των θεμάτων της διδακτέας ύλης κάθε μαθήματος, φροντιστηριακές ασκήσεις και πρακτικές εφαρμογές κατά την εξέλιξη σεναρίων – εικονικών περιστατικών και πραγματοποιείται εντός των Κέντρων Εκπαίδευσης. Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει εξάσκηση και υλοποίηση της θεωρητικής εκπαίδευσης σε αντικείμενα αρμοδιότητός των και ιδίως στην πραγματική εκτέλεση των καθηκόντων των εκπαιδευομένων και πραγματοποιείται στις υφιστάμενες Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων ή ισότιμων Υπηρεσιών. [όπως η παρ. 2 του άρθρο 6 αντικαταστάθηκε με την υπ’ αριθ. 7002/12/1-ιζ΄/2007 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1658 Β/21-8-2007).]

Άρθρο 7.

Μαθήματα.

Στους Ειδικούς Φρουρούς διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα:

Α' Μαθήματα με βαθμό

……..

Β' Μαθήματα χωρίς βαθμό

……..

Στο γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο καταρτίζεται από τη Σχολή Αστυφυλάκων και υποβάλλεται μέσω της Αστυνομικής Ακαδημίας στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για έγκριση από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζονται η διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος, ο χρόνος διδασκαλίας και κάθε άλλη αναγκαία περί τούτου λεπτομέρεια.

Τα ωρολόγια προγράμματα καταρτίζονται από τα οικεία Κέντρα Εκπαίδευσης και εγκρίνονται από τον Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων, από την οποία κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για ενημέρωση. [όπως τα δύο τελευταια εδάφια του άρθρου 7 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 7002/12/1-κζ΄/2019 απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3010 Β/25-7-2019).]

Άρθρο 11.

Αποτελέσματα εκπαίδευσης.

1. Επιτυχών θεωρείται ο εκπαιδευόμενος που στο τέλος της εκπαίδευσής του συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας 10 σε κάθε βαθμολόγηση της πρακτικής και γραπτής δοκιμασίας.

…………

Άρθρο 12.

Πίνακες Αποτελεσμάτων -Έξοδος από τη Σχολή.

1. Η Σχολή Αστυφυλάκων καταρτίζει ενιαίο πίνακα κατά σειρά επιτυχίας, με βάση την τελική βαθμολογία κάθε Ειδικού Φρουρού.

2. Ο πίνακας αυτός προσδιορίζει την τελική κατάταξή τους και καθορίζει την αρχαιότητά τους ως Ειδικών Φρουρών. Για τους αποτυχόντες καταρτίζεται ιδιαίτερος πίνακας.

3. Οι πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για κύρωση από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Αντίγραφα των πινάκων, αποστέλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και στη Σχολή Αστυφυλάκων για περαιτέρω ενέργειες. [όπως η παρ. 3 του άρθρου 12 αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 7002/12/1-κζ΄/2019 απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3010 Β/25-7-2019).]

Β2. Σύμφωνα με το Π.Δ. 211/2005 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών. (Α’ 254), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

 Άρθρο 5

Περιπτώσεις τοποθετήσεων.

Οι τοποθετήσεις των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών ενεργούνται στις εξής περιπτώσεις:

α. Όταν αποφοιτούν από τα Κέντρα Εκπαίδευσης της Σχολής Αστυφυλάκων.

β. Όταν επαναφέρονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό υπηρεσία,

γ. Όταν μετατάσσονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

Άρθρο 17

Διαδικασία μετακινήσεων.

Ως προς τα φύλλα πορείας, την θεώρηση τους, την προθεσμία αναχώρησης, την αναστολή και απαγόρευση των διαταχθεισών μεταθέσεων, τα έξοδα μετακίνησης και την εγγραφοδιαγραφή των μετακινουμένων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 21, 22, 23, 24, 25 και 26 του π.δ. 100/2003.

Β3. Σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών. (Α’ 254), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

Άρθρο 21

Φύλλο Πορείας.

1. Το Αστυνομικό προσωπικό σε κάθε υπηρεσιακή μετακίνησή του εφοδιάζεται από την Υπηρεσία του με Φύλλο Πορείας, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός και η χρονολογία της σχετικής διαταγής ή έγκρισης και ο λόγος της μετακίνησης. Δεν απαιτείται χορήγηση Φύλλου Πορείας, όταν πρόκειται για εκτέλεση Υπηρεσίας εντός του αυτού τόπου ή και εκτός αυτού, εφόσον δεν δικαιολογείται ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.

……

Άρθρο 22

Θεώρηση Φύλλου Πορείας.

1. Τα Φύλλα Πορείας των μετακινουμένων αστυνομικών θεωρούνται για την αναχώρηση και την άφιξη ή επάνοδο από την αρμόδια Υπηρεσία του τόπου αναχώρησης και του τόπου μετάβασης.

……

3. Οι μετακινούμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στην αρμόδια για τη θεώρηση των Φύλλων Πορείας Υπηρεσία, μέχρι την 08.00΄ ώρα της επομένης ημέρας της άφιξής τους. Οι μετακινούμενοι εντός του αυτού τόπου οφείλουν να παρουσιαστούν αμέσως και εντός του απολύτως αναγκαίου για την μετακίνησή τους χρόνου.

......

Β4. Σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

 

Άρθρο 2

Ανάληψη υποχρέωσης

1. Για την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού διατάγματος «ως ανάληψη υποχρέωσης νοείται η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων» (νομική δέσμευση-άρθρο 66, παρ.1, Ν. 4270/2014).

2. α. Προκειμένου να αναληφθεί έγκυρα οποιαδήποτε υποχρέωση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη από τους φορείς του άρθρου 1, εκδίδεται από το διατάκτη ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται, όσον αφορά στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση).

……..

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω κ. Υπουργέ, ενόψει της πρακτικής εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων Ειδικών Φρουρών σε Υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., όπου και τελικά θα τοποθετηθούν μετά την αποφοίτηση και την έξοδό τους από τις Σχολές, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, προς το σκοπό έγκαιρης (δεδομένης της μετακίνησης στις αμέσως προσεχείς ημέρες και το πολύ μέχρι τέλος τρέχοντος μηνός) και εντός των ισχυουσών διατάξεων, αφενός δέσμευσης των αναγκαίων πιστώσεων, με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την δικαιολόγηση των προκληθησομένων δαπανών (μετακίνησης, εκπαίδευσης, κ.λπ.) αφετέρου χορήγησης φύλλου πορείας για την και από διοικητικής πλευράς νόμιμη τακτοποίηση της μετακίνησης/και εκπαίδευσης, περαιτέρω δε και την κάλυψη οποιωνδήποτε τυχόν προβλημάτων ανακύψουν από αυτήν (διοικητική υπαγωγή και έλεγχος, ασθένειες, τραυματισμοί, κ.λπ.).

Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να επισημάνουμε την αναγκαιότητα άμεσης δραστηριοποίησης των αρμοδίων Υπηρεσιών, προς αποφυγή προβλημάτων όμοιων με εκείνων των Ειδικών Φρουρών της 6ης Εκπαιδευτικής Σειράς, στους οποίους ακόμη και μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί νόμιμα οδοιπορικά έξοδα, με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

Τέλος, τονίζεται η πρόβλεψη της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. 2/72000/0022/01 κ.υ.α. «Οδοιπορικά και λοιπά έξοδα, εκπαιδευτική αποζημίωση του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας» (ΦΕΚ Β 1702/18-12-01), η οποία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-O-                                             -O-   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019 10:28

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά