Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 17 Μαΐου 2016 19:52

Τροποποιητική δήλωση με αναδρομικά προηγουμένων ετών από μισθούς ή συντάξεις

Τροποποιητική δήλωση με αναδρομικά προηγουμένων ετών από μισθούς ή συντάξεις

Αρ.Πρωτ.14/17-5-2016                                                                                                   Αθήνα, 17/5/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τροποποιητική δήλωση με αναδρομικά προηγουμένων ετών από μισθούς ή συντάξεις

 

Απαντώντας στα ερωτήματα που ετέθησαν προς το Σωματείο μας σας παρέχουμε σχετικά τις παρακάτω διευκρινήσεις προς διευκόλυνση όλων των μελών σε ότι αφορά ποσά που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2015 και εμφανίζονται ως εισοδήματα που ανάγονται σε προηγούμενα έτη.

Όπως είναι γνωστό στους συναδέλφους μας δεν ενσωματώθηκαν τα αναδρομικά στις βεβαιώσεις αποδοχών για το 2015 στους κωδικούς του taxisnet αλλά λαμβάνουν μήνυμα πως ουσιαστικά οφείλουν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν οι αναδρομικές αποδοχές (με μετάβαση στις αρμόδιες ΔΟΥ).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις αποφάσεις ΠΟΛ 1088 17/4/2015 άρθρο 3 παρ 4 & ΠΟΛ 1132 25/6/2015 η διαδικασία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος λόγω αναδρομικών μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών διενεργείται ως κατωτέρω με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους και αφορούν αναδρομικά προηγούμενων ετών θα παραλαμβάνονται άνευ κυρώσεων μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι αν για παράδειγμα οι βεβαιώσεις των εισοδημάτων εκδόθηκαν για το φορολογικό έτος 2015 τότε η προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων εκπνέει την 31/12/2016 άνευ κυρώσεων

Οι συμπληρωματικές δηλώσεις αυτών των περιπτώσεων υποβάλλονται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του φορολογούμενου με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης που αφορά στα αναδρομικά ποσά και πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση στην οποία θα αναγραφούν μόνο τα ανωτέρω ποσά και τίποτα παραπάνω . Δηλαδή στο έντυπο Ε1 θα αναγραφούν μόνο αυτά τα ποσά και επί της δήλωσης θα αναγράφεται σε εμφανές σημείο ότι πρόκειται για τροποποιητική δήλωση λόγω αναδρομικών.

Συνεπώς, όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών (π.χ. 2012, 2013,2014), μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται σε 2 αντίτυπα στον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας προσωπικώς από τον φορολογούμενο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο για αυτό.

Για όσες τροποποιητικές δηλώσεις οι οποίες λόγω αναδρομικών προηγουμένων ετών υποβληθούν μετά το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, ισχύουν κυρώσεις επιβολής προστίμου 100 ευρώ ανά δήλωση ή προσαύξησης φόρου λόγω εκπροθέσμου σε περίπτωση χρεωστικής εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης.


Το σωματείο μας ενημερώνει επίσης ότι γίνονται προσπάθειες και έχουν υποβληθεί πληθώρα αιτημάτων για να δοθεί λύση στο ανωτέρω θέμα προς αποφυγή ταλαιπωρίας χιλιάδων συναδέλφων - φορολογούμενων αλλά και αποσυμφόρησης των οικονομικών υπηρεσιών από τις εκ νέου εκκαθαρίσεις δηλώσεων για μικροποσά . Τελούμε εν αναμονή απαντήσεων από το οικονομικό επιτελείο και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Σακκάτος Οδυσσέας

Λογιστής-Φοροτεχνικός

Επιστημονικός Συνεργάτης Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής

Για το Δ Σ

 -O-                                                       -O-
       ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


               ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                               ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 17 Μαΐου 2016 20:28

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά