Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017 12:15

Αιτήματα διαγραφής Αστυνομικού Προσωπικού από το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Κύριο

Παραθετουμετη διαταγή του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ /Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και πληροφορικής σχετικά με τη διαδικασία διαγραφής από το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΑΤΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18 14341 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Αρμόδιος: ΑΣΤ.Β' ΠΕΤΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2102502856
 
 

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ , 21/02/2017

Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL.

ΠΡΟΣ:

1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ (POL)

 

 

ΘΕΜΑ: «Αιτήματα διαγραφής Αστυνομικού Προσωπικού από το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.)»

ΣΧΕΤ:

α ) Υπ' αριθμό 1761/16/2561316 από 28/12/2016  έγγραφο  (ΑΕΑ/ΔΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ) 

 

β) Ν.2676/1999 αρ.27

    Σε συνέχεια της ανωτέρω (α) σχετικής και κατόπιν σύσκεψης μεταξύ της Διευθύνσεως μας και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρώην Τ.Π.Δ.Υ), με σκοπό την ομαλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων διαγραφής από το Αστυνομικό Προσωπικό προς το εν λόγω Ταμείο, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

    1.Όσοι από το Αστυνομικό Προσωπικό, οι οποίοι ανήκουν στα ταμεία της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής, προσελήφθησαν στην ΕΛ.ΑΣ. μετά την 1-1-1993 και εφόσον έχουν ασφαλισθεί προαιρετικά στο Τ.Π.Δ.Υ. χωρίς να έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του (β) όμοιου, δύνανται να υποβάλουν αίτημα διαγραφής προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρώην Τ.Π.Δ.Υ), σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

    2.Στο αίτημα θα επισυνάπτεται η βεβαίωση αποδοχών, η οποία θα εκδίδεται από την οικεία Υπηρεσία που ανήκει οργανικά ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παραγράφου 4 της (α) όμοιας.

    3.Το Ταμείο στη συνέχεια θα ελέγχει την πληρότητα των προϋποθέσεων διαγραφής ενός εκάστου αιτούντα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση μας και θα προβαίνει στις οίκοθεν ενέργειες.

    4.Της παρούσης να λάβει γνώση ενυπογράφως το Αστυνομικό Προσωπικό των Υπηρεσιών σας.

 

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α'

 

Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΔΩ

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017 13:09

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά