Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017 21:47

Με παρέμβαση Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. όλες οι διαταγές μετακίνησης προσωπικού σε υπηρεσίες μεταναστευτικού ενδιαφέροντος θα περιλαμβάνουν Ειδικούς Φρουρούς

Με παρέμβαση του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. ΟΛΕΣ οι διαταγές μετακίνησης προσωπικού σε υπηρεσίες μεταναστευτικού ενδιαφέροντος θα περιλαμβάνουν Ειδικούς Φρουρούς

 

    Αρ. Πρωτ: 11/30-03-2017                                                                          Αθήνα, 30/03/2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τα τελευταία χρόνια και μετά την εκδήλωση και εγκατάσταση του μεταναστευτικού προβλήματος στη χώρα μας, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδει αλλεπάλληλες διαταγές αποσπάσεων ενίσχυσης των υπηρεσιών που διαχειρίζονται το πρόβλημα αυτό.

Μέχρι πρότινος και κυρίως οι διαταγές αποσπάσεων με δαπάνες της υπηρεσίας δεν περιελάμβαναν Ειδικούς Φρουρούς, γεγονός το οποίο ανάγκαζε το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α σε παρεμβάσεις που τροποποιούσαν την διαταγή, με σκοπό να συμπεριληφθεί και αυτή η κατηγορία προσωπικού στις εν λόγω διαταγές.

Επειδή οι λόγοι που αναγκάζουν τους συναδέλφους να αποσπαστούν με δαπάνες δημοσίου είναι κατά κανόνα οικονομικοί και κοινοί για όλους τους ένστολους της Ελληνικής Αστυνομίας, κοινό θα πρέπει να είναι και το δικαίωμα τους να μπορούν να αποσπαστούν και αυτοί με δαπάνες δημοσίου.

Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α σε μια γενικότερη και όχι αποσπασματική αντιμετώπιση του προβλήματος θέτοντας το θέμα στην Ηγεσία, σας ενημερώνει ότι με εντολή του κ. Αρχηγού και σε συνεννόηση με την Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, εφεξής σε ΟΛΕΣ τις διαταγές που θα αφορούν μετακίνηση προσωπικού από ΌΛΕΣ τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της χώρας, θα περιλαμβάνουν και Ειδικούς Φρουρούς .

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
  -O-                                                                                -O-
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
            ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                          ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017 22:18

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά