Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 07:59

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με το οποίο γίνονται Αστ/κες οι Ειδικοί Φρουροί της 5ης σειράς εισόδου

Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έκδοση του ΦΕΚ ένταξης των Ειδικών Φρουρών της 5ης σειράς εισόδου στο αστυνομικό προσωπικό με τον βαθμό του αστυφύλακα.

Με την 6000/14/40/1/11.8.2017 απόφαση του Προϊ- σταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώ- πινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ- νομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 και 15 παρ. 3 του ν. 3686/2008 (Α'158) «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας»:

Εντάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008, στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με το βαθμό του Αστυφύλακα, από την έναντι του ονόματος ενός εκάστου ημερομηνία, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι Ειδικοί Φρουροί της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ: http://www.sefeaa.gr/images/downloads/astkes5hs.pdf

To Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. εύχεται στους συναδέλφους υγεία και καλές υπηρεσίες, τιμώντας τη νέα τους στολή, όπως και εκείνη του Ειδικού Φρουρού που τους καταξίωσε και τους ανέδειξε.

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 08:16