Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013 11:31

Λανθασμένες οι βεβαιώσεις αποδοχών όσων αναγνώρισαν τη Μάχιμη 5ετία

Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. ενημερώνει τους συναδέλφους ότι σύμφωνα με έγγραφο της Δ/νσης Διαχ/σης Χρηματικού του Αρχηγείου το οποίο και παραθέτουμε, οι βεβαιώσεις αποδοχών όσων κατά το έτος 2012 πλήρωναν κρατήσεις για την αναγνώριση της "Μάχιμης 5ετίας" είναι λανθασμένες και θα πρέπει να επιστραφούν για να παραληφθούν νέες ορθές. 

Διαβάστε περισσότερα παρακάτω:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       N. Φιλαδέλφεια, 22 Mαϊου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
Πατρ.Κων/νου 18 Τ.Κ. 14341 Ν. Φιλαδέλφεια                            ΠΡΟΣ
Αρμόδιος:Υ/Α΄ ΠΕΤΣΙΑ Ε.                                                      ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τηλ.:210-2502856-57                                                            ΚΟΙΝ:
FAX: 210-2502958                                                                Α.Ε.Α./Δ-ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αριθ.Πρωτ:8002/1/671-ε

ΘΕΜΑ: «Μάχιμη πενταετία – Βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2012 για φορολογική χρήση».
ΣΧΕΤ: 1543Α /13/569518 από 19/4/2013 έγγραφό μας.


Σας γνωρίζουμε ότι, στις βεβαιώσεις αποδοχών για φορολογική χρήση έτους 2012, οι οποίες έχουν αποσταλεί στις Υπηρεσίες σας με το ανωτέρω σχετικό και αφορούν μόνο το προσωπικό για το οποίο παρακρατήθηκαν εντός του έτους 2012 ποσά για αναγνώριση μάχιμης πενταετίας, έχουν αναγραφεί λανθασμένα ποσά αναλογούντος – παρακρατηθέντος φόρου.

Κατόπιν αυτού, θα εκδοθούν και θα αποσταλούν προσεχώς προς επίδοση μόνο για το ως άνω προσωπικό, εκ νέου οι εν θέματι βεβαιώσεις, σε ορθή επανάληψη.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω βεβαιώσεις με τα λανθασμένα στοιχεία θα τηρηθούν με ευθύνη των Υπηρεσιών σας, στο αρχείο σας.
Παρακαλούμε για την ενυπόγραφη ενημέρωση του ως άνω προσωπικού σας, προκειμένου να μην υποβάλλει Φορολογική Δήλωση μέχρι την αποστολή της ορθής βεβαίωσης αποδοχών.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., παρακαλείται για την άμεση εκτύπωση λόγω προθεσμιών των εν θέματι βεβαιώσεων, για το διαλαμβανόμενο στην παρούσα, προσωπικό._


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013 22:04

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά