Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012 13:42

Μίσθωση ιδιωτικών παιδικών κατασκηνώσεων κατά την θερινή περίοδο έτους 2013 στην Περιφέρεια της χώρας

Από το Αρχηγείο αποφασίσθηκε η διερεύνηση της δυνατότητας μίσθωσης Ιδιωτικών Παιδικών Κατασκηνώσεων στην Περιφέρεια της Χώρας κατά την  θερινή περίοδο έτους 2013 και κατ’ εκτίμηση κατά το χρονικό διάστημα από 29-7-2013 έως 23-8-2013 και για δέκα (10) κατασκηνωτικές ημέρες (Γ κατασκηνωτική περίοδος). Ακολουθεί η σχετική Διαταγή:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ

«ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ

Π.  Κανελλοπούλου 4 -  101 77  Α Θ Η Ν Α

Police on line: 1011330- 1011310

Τηλ. 210 6984357 -6977713

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8025/31/210

Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2012

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

ΠΡΟΣ:  Όπως ο πίνακας αποδεκτών

 

ΘΕΜΑ:

«Μίσθωση ιδιωτικών παιδικών κατασκηνώσεων κατά την θερινή περίοδο έτους 2013 στην Περιφέρεια της χώρας για την φιλοξενία των παιδιών του Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που οι γονείς τους υπηρετούν ή διαμένουν (για τους εν αποστρατεία) εκεί».

 

 ΣΧΕΤ:

α. Το από 25-5-2005 Πρακτικό της 14ης Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

β. Υπ’ αριθ. 17/2  από 31-10-2012 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».

 

1. Με το ανωτέρω (β) σχετικό αποφασίσθηκε η διερεύνηση της δυνατότητας μίσθωσης Ιδιωτικών Παιδικών Κατασκηνώσεων στην Περιφέρεια της Χώρας κατά την  θερινή περίοδο έτους 2013 και κατ’ εκτίμηση κατά το χρονικό διάστημα από 29-7-2013 έως 23-8-2013 και για δέκα (10) κατασκηνωτικές ημέρες (Γ κατασκηνωτική περίοδος).

2. Σε θετική περίπτωση στις Ιδιωτικές Παιδικές Κατασκηνώσεις και εφ’ όσον υπάρξουν σχετικές πιστώσεις, στον λογαριασμό των Παιδικών εξοχών του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας»  και έχουν προϋπολογισθεί στο σχετικό  Κ.Α.Ε.), προκειμένου να διερευνήσουμε τη δυνατότητα μίσθωσης τους στην Περιφέρεια [Βόρεια Ελλάδα (Δυτική, Κεντρική, Ανατολική  Μακεδονία και Θράκη) - Ήπειρο – Θεσσαλία – Στερεά και Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησο και Κρήτη] κατά την  θερινή περίοδο και κατ’ εκτίμηση κατά το από 29-7-2013 έως 23-8-2013 χρονικό διάστημα και για δέκα (10) κατασκηνωτικές ημέρες (Γ κατασκηνωτική περίοδος), για την φιλοξενία των παιδιών του Προσωπικού, της Ελληνικής Αστυνομίας, που οι γονείς τους υπηρετούν ή διαμένουν (για τους εν αποστρατεία) στην περιφέρεια , γεννηθέντα τα έτη 1997 έως και 2006.

 

Παρακαλούμε όπως:

α) Οι Υπηρεσίες, Αστυνομικού Τμήματος και άνω να  προβούν στην ενυπόγραφη ενημέρωση της παρούσης στο Αστυνομικό και Πολιτικό Προσωπικό τους, καθώς και στην ενημέρωση των συνταξιούχων Αστυνομικών  & Πολιτικών  Υπαλλήλων  που διαμένουν στην περιφέρεια τους.

β) Όσοι επιθυμούν τα παιδιά τους να φιλοξενηθούν σε Ιδιωτική Παιδική Κατασκήνωση  να υποβάλουν  Υπεύθυνη Δήλωση, μέχρι την 21-1-2013 οι οποίες, στη συνέχεια θα υποβληθούν  στις Γενικές Αστυνομικές Δ/νσεις ή στις Υπηρεσίες Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης και άνω στις οποίες υπάγονται  οι υπηρεσίες .

γ) Οι Γενικές Αστυνομικές Δ/νσεις ή οι Υπηρεσίες Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης και άνω στις οποίες υπάγονται οι υπηρεσίες να μας αποστείλουν μέχρι την 25-1-2013 συγκεντρωτικάονομαστικές καταστάσεις του Προσωπικού των Υπηρεσιών τους που επιθυμεί να φιλοξενηθούν τα παιδιά του στις Ιδιωτικές Παιδικές Κατασκηνώσεις σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και στις οποίες (συγκεντρωτικές καταστάσεις) να εμφαίνονται τα κατωτέρω στοιχεία:

          (1) Βαθμός γονέα.

          (2) Α.Γ.Μ.Σ.

          (3) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο γονέα.

          (4) Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί.

          (5) Ονοματεπώνυμο τέκνων - αριθμός τέκνων.

          (6) Ηλικία (ακριβή ημερομηνία γεννήσεως).

          (7) Φύλο.

          (8) Τηλέφωνο Υπηρεσίας- οικίας – κινητό.

           

3. Διευκρινίζεται ότι θα υπάρχει συμμετοχή των γονέων,  η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, σύμφωνα με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση του Ιδρύματος και το τροφείο που θα καθορισθεί από τα συναρμόδια Υπουργία.

 

4. Να ενημερώσετε επίσης το προσωπικό, ότι οι κατασκηνώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα Αττικής θα λειτουργήσουν, κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο,  σε τρεις κατασκηνωτικές περιόδους ήτοι: από 23/6 έως 7/7/12 αγόρια κορίτσια ηλικίας 7 έως 10 ετών , από 12/7 έως 27/7/13 μόνο αγόρια, ηλικίας 11 έως 16 ετών  καιαπό 1/8 έως 16/8/13 μόνο κορίτσια, ηλικίας 11 έως 16 ετών  και χωρίς καμία συμμετοχή των γονέων στις δαπάνες φιλοξενίας, προς τούτο εντός των ημερών, θα εκδοθεί σχετική Διαταγή από τον κ. Αρχηγό.

 

 

Για την αντιγραφή αυθημερόν

Ο

  Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

 

Ιωάννης ΚΟΚΚΩΝΗΣ

Ταξίαρχος

 

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Κων/νος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ

Υποστράτηγος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ι ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΙΙ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

α. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ

β. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

 

2.ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

α. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΑΡΧΗΓΟΥ

β. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ

γ. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ

δ. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ε. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ

στ. ΓΡΑΦΕΙΑ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012 11:42

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά