Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013 21:45

Παράταση βραχείας άδειας έτους 2012

Σε όσους από τους συναδέλφους δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά τους για χορήγηση βραχείας άδειας έτους 2012, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να λάβει

τυχόν δικαιούμενες ημέρες βραχείας άδειας, με έναρξη μέχρι και 28-02-2013.
Αριθ. Πρωτ. : 6005/1/112-ε’ από 09-01-2013 διαταγή του Α.Ε.Α./Κ.Ο.Α.Δ./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ 1ο – ΓΡ.3ο

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά