Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 19:13

Προσωπικά Δεδομένα - Privacy Policy

To "Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής 2000" (Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.) αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει και επεξεργάζεται το Σωματείο Ε.Φ. στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του είναι απόρρητα και δεν ανακοινώνονται σε τρίτους, εκτός εάν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το Νόμο, δικαστική απόφαση, ή κάτι τέτοιο σχετίζεται με τους σκοπούς της συνεργασίας μεταξύ του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. και των μελών,  την εξυπηρέτηση, υποστήριξη  του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. με τα μέλη, την προάσπιση των συμφερόντων του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τον Ν. 2472/1997 μπορείτε να επικοινωνείτε με το e-mail: webmaster[@]sefeaa.gr

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 19:22