1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Παραθέτουμε την ανακοίνωση του σωματείου μας σχετικά με τη παιδική Χριστουγεννιάτικη γιορτή που υλοποιεί για μια ακόμη χρονιά το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. εντελώς δωρεάν για τα μέλη του. Επισυνάπτουμε την αφίσα της εκδήλωσης και άλλες πληροφορίες για την παράσταση. Επισημαίνεται ότι οι προσκλήσεις δίδονται με σειρά προτεραιότητας.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

                Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. αντελήφθη και ακολούθως  ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με τη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου του 2015, καθώς και την λανθασμένη αποτύπωση στο αναλυτικό σημείωνα αποδοχών σε 580 νεοπροαχθέντες Αστυφύλακες προερχόμενους από Ειδικούς Φρουρούς.

Με απόφαση του Αρχηγείου  ζητήθηκε η εκπροσώπηση του σωματείου μας σε υπηρεσιακή επιτροπή που συστήθηκε με σκοπό την βελτίωση του Προεδρικού Διατάγματος σε ότι αφορά τις μετακινήσεις των συναδέλφων Ειδικών  Φρουρών. Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. με το παρακάτω υπόμνημα εκφράζει τις ενστάσεις του τόσο για τη σύσταση της επιτροπής όσο και για τον διαχωρισμό των επιτροπών του ίδιου σκοπού:

Η αστυνομική οικογένεια είναι πλέον φτωχότερη μετά τον απροσδόκητο χαμό, από παθολογικά  αιτία, του συναδέλφου μας, Χριστόφορου Πάτση. Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του άφησε όλους όσους των γνώριζαν εμβρόντητους, ειδικά τους συναδέλφους που υπηρετούσαν μαζί του στη φρουρά της Γ.Α.Δ.Α.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α 

Μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν την 23/10/2015  για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους εκλεγέντα  Ντούμα Βασίλειου  του Νικολάου, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε αρχαιρεσίες  για την συγκρότηση των νέων θέσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό. Δεδομένης της παραίτησης του νεοεκλεγέντος μέλους Αποστολίκα Άρη, προσκλήθηκε ο αμέσως επόμενος εκλεγέντας, Καστανάς Ιωάννης. 

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας που διεξήχθη  στα γραφεία του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α , παρόντων όλων των νέων μελών, προέκυψε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής :   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ντούμας Βασίλειος του Νικολάου (6945557970) 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   Βρετάκος Δημήτριος του Σωτηρίου  (6974413815) 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Μαυροειδάκος Ευστράτιος του Δρακούλη (6983677889) 
ΤΑΜΙΑΣ   Ζερίτης Νικόλαος του Κων/νου (6974635810) 
ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜ.   Ψωμιάδης Ιωάννης του Αποστ(6972860068) 
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.   Ντζέλιας Δημήτριος του Θεμ.:   (6944750669) 
ΑΝΤΑΜΙΑΣ   Καστανάς Ιωάννης του Δημητρίου (6948846721)
ΜΕΛΟΣ   Σιδηρόπουλος Αλέξανδρος (694213800) 
ΜΕΛΟΣ   Φαναριωτής Ιωάννης του Αριστείδη (6944291911) 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 

-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ: Ντζέλιας Δημήτριος του Θεμιστοκλή 

-ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛ.ΑΣ.: Ζερίτης Νικόλαος του Κων/νου 

-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ»: Ντούμας Βασίλειος του Νικ. 

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του νέου Διοικητικού  Συμβουλίου του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής  σας εκφράζουν τη διαβεβαίωση ότι θα ανταποκριθούν απόλυτα στην αποστολή τους εναρμονιζόμενοι με την ιστορική παρακαταθήκη των επιτυχιών του Σωματείου, προασπιζόμενοι  και υπερασπιζόμενοι νέες διεκδικήσεις και επιτυχίες.

Η ενότητα και η ομοψυχία είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες για τη λειτουργία του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α, στοιχεία  που θα την χαρακτηρίζουν και για τα επόμενα χρόνια της Συνδικαλιστικής του δράσης. 

                                         ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                 Ο                                                                                                 Ο                 

         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                 ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

Παραθέτουμε  τα πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών της 23/10/2015 που αφορούν στις υποψηφιότητες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α :

Αθήνα 09 Οκτωβρίου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α  2015

 

    Σας ενημερώνουμε  ότι  την 07/10/2015  και ώρα 18:00   στο χώρο του αμφιθέατρου της  ΓΑΔΑ  πραγματοποιήθηκε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση μελών Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α μέρος της οποίας αποτέλεσε η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου  και Ελεγκτικής  Επιτροπής.

Μετά από εκλογή προέκυψαν τα παρακάτω μέλη  Εφορευτικής Επιτροπής :

  • Α) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος  (τηλ. 6945388052)
  • Β) ΚΑΡΑΜΠΑΣ Ιωάννης (τηλ. 6909152075)
  • Γ) ΚΟΝΤΗΣ Σπυρίδων  (τηλ.  6981766880)
  • Δ) ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Ευστάθιος (τηλ.6974606524)
  • Ε) ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Νικόλαος ( τηλ. 6970179180)

 Προς διευκόλυνση των  υποψηφίων αναγράφονται και  τα τηλέφωνα των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβούλιου ορίσθηκαν για την 23/10/2015 (από την ανατολή έως την δύση του ηλίου), ημέρα Παρασκευή και τόπος διεξαγωγής αυτών, οι εγκαταστάσεις της Πρώην Σχολής Αξιωματικών  Ελληνικής Αστυνομίας (Λ. Μεσογείων 96). 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, τόσο για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβούλιου όσο και για τις θέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής, ορίστηκε η Δευτέρα 12 Οκτώβριου και ώρα 23:59.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α ΤΗΣ 07/10/2015

    Σας ενημερώνουμε  ότι  την 07/10/2015  και ώρα 18:00   στο χώρο του αμφιθέατρου της  ΓΑΔΑ, πραγματοποιήθηκε η 3η κατά  σειρά  Γενική  Συνέλευση του  ΣΕΦΕΑΑ με τη νόμιμη πλειοψηφία,  όπως ορίζει το άρθρο 13 του καταστατικού του Σωματείου(«ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» α) Εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά , για να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/3 των Οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείτε νέα συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι οκτώ (8) ημέρες , κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/4 των Οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση συγκαλείτε μέσα σε δύο (2) μέχρι οκτώ (8) ημέρες  τρίτη ‚κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση με τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών.) και αποφασίστηκε:

Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. προσκαλεί τα μέλη του στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 30/9/2015. Διαβάστε την ανακοίνωση:

  Συνεχίζεται στις 5/10/2015 η -από αναβολή της 29/9- δίκη των στυγνών  δολοφόνων των συναδέλφων της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, Γεωργίου Σκυλογιάννη και Ιωάννη Ευαγγελινέλη στο Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας.

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά