1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013 11:56

Θεώρηση βιβλιαρίων ασφαλισμένου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ για το έτος 2013

Ο νέος τρόπος θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας μας περιγράφεται στην ακόλουθη διαταγή του Αρχηγείου.

Συνημμένα παραθέτουμε όλα τα σχετικά έγγραφα του ΟΠΑΔ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2 ΤΜ. ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δ/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΗΝΑ
Αρμόδιος: ΑSTYN. D/NTHS. ΤΗΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 210-6925986 - 6977201 - 1031200
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 72175/13/140855

ΠΡΟΣ: 'ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ'

ΘΕΜΑ: Θεώρηση βιβλιαρίων ασφαλισμένου ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ για το έτος 2013

ΣΧΕΤ.: Υπ’ αριθ. 213 από 3-1-2013 έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου.

1. Με το ανωτέρω σχετικό, που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, η Δ/νση Ασφάλισης του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου [ΟΠΑΔ], μας ενημέρωσε ότι η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας των ασφαλισμένων για το έτος 2013 θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 14-1-2013 μέχρι και την 28-6-2013, με τον ειδικότερο τρόπο που αναλύεται στο έγγραφο αυτό, τη σχετική εγκύκλιο και στο έγγραφο με τις συμπληρωματικές οδηγίες.

2. Το ανωτέρω σχετικό, το οποίο διαβιβάσθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όλους τους αστυνομικούς που έχουν ορισθεί Δ/ντές Προσωπικού/Διοικητικού για τις ανάγκες της Απογραφής των Μισθοδοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο, σας επαναδιαβιβάζεται εκ νέου για ενημέρωση, μετά της σχετικής συνοδευτικής εγκυκλίου, προς δε και του από 11-1-2013 νέου εγγράφου της ως άνω Δ/νσης Ασφάλισης του ΟΠΑΔ, που περιέχει συμπληρωματικές οδηγίες για την ανανέωση βιβλιαρίων ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ έτους 2013.

3. Επισημαίνεται ειδικότερα ότι το να τεθεί μόνο η σφραγίδα θεώρησης επί του βιβλιαρίου, όπως γινόταν μέχρι και το 2012, δεν αρκεί. Πρέπει υποχρεωτικά να γίνει και η εργασία στην Εφαρμογή Απογραφής/Θεώρησης του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, για να είναι η διαδικασία ολοκληρωμένη και ο ασφαλισμένος απογραμμένος και το βιβλιάριό του θεωρημένο. Η σχετική διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο που επισυνάπτεται, γι’ αυτό παρακαλούμε όπως μελετηθεί εμπεριστατωμένα και κατανοηθεί πλήρως πριν την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής θεώρησης των βιβλιαρίων, ώστε, αφενός η σχετική εργασία να πραγματοποιηθεί ορθά, αφετέρου να γίνει μόνο για τα πρόσωπα για τα οποία έχουμε δικαίωμα απογραφής και θεώρησης των βιβλιαρίων τους.
Ωστόσο, όλα τα βιβλιάρια, μέχρι να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική απογραφή, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, θεωρούνται ενεργά μέχρι 28-06-2013, ημερομηνία λήξης θεώρησης-απογραφής.

4. Όπως μας διευκρινίσθηκε από τη Δ/νση Ασφάλισης του ΟΠΑΔ, ύστερα από την υποβολή σχετικών ερωτημάτων, η απογραφή που διενεργείται αφορά στην επικαιροποίηση των μητρώων των ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ και δεν σχετίζεται με το εργασιακό τους καθεστώς. Συνεπώς όλοι οι εν ενεργεία αστυνομικοί, ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες, που υπάγονται στον Κλάδο Περίθαλψης του Δημοσίου [ΟΠΑΔ] και τα τέκνα τους μέχρι 18 ετών μπορούν να απογραφούν στις Υπηρεσίες μας, όπως ειδικότερα αναφέρεται στα σχετικά έγγραφα και οδηγίες. Τα υπόλοιπα έμμεσα μέλη των ασφαλισμένων απογράφονται στον ΟΠΑΔ.

5. Ως αρμόδιος για την απογραφή-θεώρηση μπορεί να πιστοποιηθεί ο προϊστάμενος ή ο τμηματάρχης της κάθε Υπηρεσίας, που είναι ασφαλισμένος στον ΟΠΑΔ και μπορεί να απογράψει - θεωρήσει το δικό του ασφαλιστικό βιβλιάριο, καθώς και των ανωτέρων στην Ιεραρχία από αυτόν, ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ.

Οι οδηγίες που εστάλησαν από τη Δ/νση Ασφάλισης του ΟΠΑΔ, έχουν ενιαία μορφή για όλες τις Υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. Εναπόκειται στην κάθε Υπηρεσία, ανάλογα με τις ιδιαίτερες εσωτερικές ιεραρχικές δομές της, να ορίσει τους υπευθύνους, οι οποίοι θα αναλάβουν την απογραφή των ασφαλισμένων.

Η θεώρηση των βιβλιαρίων δύναται να συνεχιστεί με την ίδια διαδικασία και από τις ίδιες βαθμίδες ιεραρχίας που ακολουθείτο έως τώρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί η απογραφή του ασφαλισμένου.
Στην περίπτωση αδυναμίας του προϊσταμένου, που θεωρεί τα βιβλιάρια, να ανταποκριθεί στον όγκο εργασίας που απαιτεί η διαδικασία της απογραφής, προβλέπεται η δυνατότητα εκχώρησης του συγκεκριμένου αντικειμένου σε άλλους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως βαθμού.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας σε ένα από τα παρακάτω τηλέφωνα ή μπορείτε να αιτηθείτε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να επικοινωνήσουν οι κατωτέρω υπεύθυνοι της Δ/νσης Ασφάλισης του ΟΠΑΔ, μαζί σας:

[α] Χρυσούλα Λαμπόβα 210 8809654 , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
[β] Τάσος Χριστάκης 210 8809563 , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
[γ] Γραμματεία Προέδρου 210 8809651 / 652

6. Για το προσωπικό που είναι αποσπασμένο εκτός της οργανικής του θέσης, δεν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες, φρονούμε όμως ότι η ηλεκτρονική απογραφή μπορεί να γίνει και από την Υπηρεσία απόσπασης, αφού αντικειμενικός στόχος είναι η επίτευξη της απογραφής όλων των ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ με ηλεκτρονικό τρόπο. Στη συνέχεια η σφραγίδα θεώρησης επί του βιβλιαρίου, μπορεί να τεθεί από τον Προϊστάμενο του στην οργανική του θέση, εάν επιστρέψει ο ενδιαφερόμενος μέχρι την 28-6-2013. Οι Υπηρεσίες που έχουν διαθέσει προσωπικό σε Υπηρεσίες εκτός Ελληνικής Αστυνομίας, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ενημέρωσή του περί της υποχρέωσης ηλεκτρονικής απογραφής ασφαλισμένου.

7. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεώρησης-απογραφής, θεωρούμε φρόνιμο να εκτυπώνεται τη σελίδα που πιστοποιεί την ηλεκτρονική απογραφή, ώστε κάθε ασφαλιζόμενος να τη θέτει εντός του βιβλιαρίου του προς απόδειξη του γεγονότος αυτού εάν απαιτηθεί.

8. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις κατά λόγο αρμοδιότητας περαιτέρω ενέργειές σας, προς δε για την ενυπόγραφη ενημέρωση του προσωπικού των Υπηρεσιών σας, εφιστώντας την προσοχή σε όλους, ακόμη και σ’ αυτούς που προέβησαν ήδη σε θεώρηση του βιβλιαρίου τους κατά τα μέχρι τότε ισχύοντα, να μεριμνήσουν και για την ηλεκτρονική θεώρηση-απογραφή, αφού η πρώτη δεν θεωρείται από μόνη της έγκυρη θεώρηση.


O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΗΡΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

 // ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΕΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑΔ 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013 12:56

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά