Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014 21:25

Το ΦΕΚ μονιμοποίησης της 5ης σειράς Ειδικών Φρουρών - Ονομαστικοί πίνακες

 Με την 6000/14/32−ε/12−09−2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 2734/1999 (Α ́ −161)

«Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.3181/2003 (Α ́−218) «Ρύθμιση Θεμάτων Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών και άλλες διατάξεις»,του Π.Δ. 303/2003 (Α ́− 257) «Διαδικασία μονιμοποίησης και απόλυσης Συνοριακών φυλάκων και Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας» και την υπ’ αριθ. 88/2014 από 31−07−2014 απόφαση (Πρακτικό)του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης Αστυφυλάκων,Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων, μονιμοποιούνται οι κατωτέρω ογδόντα (80) Ειδικοί Φρουροί, από την έναντι του ονόματός τους ημερομηνία, οι οποίοι καταλαμβάνουν ισάριθμες οργανικές θέσεις Ειδικών Φρουρών, επειδή συμπλήρωσαν πενταετή θητεία στην Ελληνική Αστυνομία.

Με την 6000/14/32−δ/12−09−2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 2734/1999 (Α΄ −161) «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.3181/2003 (Α΄218) «Ρύθμιση Θεμάτων Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών και άλλες διατάξεις», του Π.Δ. 303/2003 (Α΄− 257) «Διαδικασία μονιμοποίησης και απόλυσης Συνοριακών φυλάκων και Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας» και την υπ’ αριθ. 79/2014 από 11−07−2014 απόφαση (Πρακτικό) του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων, μονιμοποιούνται από την 01−07−2014, οι κατωτέρω χίλιοι τριακόσιοι εβδομήντα τρείς (1373) Ειδικοί Φρουροί, οι οποίοι καταλαμβάνουν ισάριθμες οργανικές θέσεις Ειδικών Φρουρών, επειδή συμπλήρωσαν πενταετή θητεία στην Ελληνική Αστυνομία.

Ενημερώνουμε ότι στο παρόν ΦΕΚ περιλαμβάνονται μόνο οι  συνάδελφοι που έχουν συμπληρώσει πραγματική 5ετία στην ΕΛ.ΑΣ και δεν εκκρεμούν εις βάρος τους σοβαρές ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις. Για τους  Ειδικούς Φρουρούς που προσελήφθησαν με καθυστέρηση λόγω ενστάσεων ή για τους επιλαχόντες θα ακολουθήσει νέο ΦΕΚ στο επόμενο διάστημα.

Δείτε τους πίνακες ανά Α.Γ.Μ.Σ. κάνοντας κλικ εδώ

 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014 22:13

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά