Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012 14:04

Τύπος - ΜΜΕ (Press Kit)

Η ενότητα αναφέρεται σε διευκόλυνση δημοσιογράφων προκειμένου να βρουν εύκολα φωτογραφικό υλικό, logos κτλ που τους ενδιαφέρουν για τη περαίωση του καθήκοντός τους.