1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 19:46

Υπόμνημα Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. για τη συνδρομή της Πολιτείας στις οικογένειες των ηρώων της ΕΛ.ΑΣ

 Υπόμνημα για τη μέριμνα των οικογενειών των παθόντων ή θανόντων αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας, απέστειλε σήμερα (19/4/2013) το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. στoν Υπουργούς Δημόσιας Τάξης και προστασίας του Πολίτη και στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως ακολούθως:

 

Αριθ. Πρωτ. 104/19-04-2013                                                                                Αθήνα , 19 Απριλίου  2013                                          

                              ΠΡΟΣ

                                                                           -  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

                                                                                   -  Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

                                                                                  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 Κύριε Υπουργέ,

Με την ευεργετική διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 1339/1983, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2452/1996, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης μελών της οικογένειας αστυνομικού ή πυροσβεστικού υπαλλήλου σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας αυτού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα ορίζεται: «Σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητος, σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τραυματισμού, αστυνομικού ή πυροσβεστικού υπαλλήλου, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, ο σύζυγος ή ένα τέκνο αυτού προσλαμβάνεται, κατόπιν αιτήσεώς του, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ως διοικητικός υπάλληλος ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανάλογα με τα προσόντα του, κατ` εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί κωλυμάτων διορισμού (άρθρο 21 έως 23 του π.δ/τος 611/1977). Αν οι κατά τα ανωτέρω αποβιούντες ή καθιστάμενοι ανίκανοι δεν έχουν σύζυγο ή τέκνα, το δικαίωμα διορισμού παρέχεται κατα προτεραιότητα σε έναν από τους γονείς ή μία άγαμη αδελφή ή έναν άγαμο αδελφό αυτών. Η αίτηση για πρόσληψη των δικαιούμενων προσώπων υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού τους σε οποιαδήποτε θέση.

Της ως άνω προστασίας και μόνο για την ή το σύζυγο ή ένα τέκνο απολαμβάνουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και τα μέλη της οικογένειας των πολιτών που τραυματίζονται θανάσιμα ή καθίστανται ανίκανοι σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, εξαιτίας της ενεργούς συμμετοχής τους στην καταδίωξη ή σύλληψη δραστών εγκληματικών πράξεων. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται με `Ένορκη Διοικητική Εξέταση που ενεργείται μετά την υποβολή αιτήματος πρόσληψης…».

Σκοπός της αυτής διάταξης, όπως αναγράφεται και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, είναι η παροχή πληρέστερης προστασίας στα μέλη της οικογένειας των θυμάτων του καθήκοντος αστυνομικών και πυροσβεστικών υπαλλήλων, προς εκπλήρωση ιδιαίτερου ηθικού χρέους έναντι αυτών αλλά και έκφραση του κοινωνικού δικαιώματος της οικογένειας (άρθρο 21 Συντάγματος). Συγκεκριμένα, με αυτή λαμβάνεται μέριμνα για την εξασφάλιση του βιοπορισμού της συζύγου ή ενός συγγενικού προσώπου των ως άνω υπαλλήλων, εφόσον οι τελευταίοι αποβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και «ένεκα» αυτής (Γνμ ΝΣΚ 87/2009, όπου σχετικές παραπομπές στην ΓνμΝΣΚ 431/2007, 287/2003 Ολομ. και 75/2012). Πρόκειται για εξαιρετική, όπως άλλωστε ορίζεται ρητά σε αυτή, διάταξη σε ό,τι αφορά στην πρόσληψη υπαλλήλου στο Δημόσιο κατ΄ απόκλιση από επιτακτικούς κανόνες δημόσιας τάξης (ΓνμΝΣΚ 75/2012). 

Με την παρ. 9 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010, οι οποίες αντικατέστησαν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του ά. 10 του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας –Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», υπάγονται στην αναστολή προσλήψεων και οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού των ειδικών κατηγοριών της περίπτωσης ιβ της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως η περίπτωση του παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2452/1996.

Κύριε Υπουργέ,

Μέχρι σήμερα ουδεμία μέριμνα έχει ληφθεί είτε για την εξαίρεση από την αναστολή των προσλήψεων των μελών της οικογένειας των θανόντων ή παθόντων κατά την εκτέλεση υπηρεσίας είτε για τον διορισμό τους! Η Πολιτεία, παρά το ιδιαίτερο ηθικό χρέος που έχει έναντι των προσώπων αυτών, παραμένει αδρανής για μεγάλο χρονικό διάστημα και επιδεικνύει περιφρόνηση προς τα άτομα αυτά, ενώ έχει καθήκον και χρέος να τα συνδράμει, όπως άλλωστε ο νομοθέτης αποφάσισε. Το όποιο επικαλούμενο δημοσιονομικό όφελος της Πολιτείας δεν πρέπει να επιδιώκεται εις βάρος της ιδιαίτερης εκείνης κατηγορίας υπαλλήλων, οι οποίοι μεριμνούν για την προστασία των πολιτών και την διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας. Άλλως, δεν μπορούμε να μιλάμε για Κράτος Δικαίου.

Παρακαλούμε άμεσα για τις ενέργειές σας.

Για το Δ.Σ

  -O-                                                                                           -O-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΝΤΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                             ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΤελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 20:46

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.


Anti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών, το sefeaa.gr χρησιμοποιεί cookies Σχετικά